Info sheet thema's

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit is een onafhankelijk en officieel keurmerk waarmee een groothandel aantoont dat het assortiment aardappelen, groenten en fruit (AGF) èn de bedrijfsvoering duurzamer is. Met een oplopende certificatie op respectievelijk de niveaus brons, zilver en goud onderscheidt de groothandel zich en kan voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt. Voor certificering moet een bedrijf voldoen aan verplichte eisen en een minimaal aantal te behalen punten via keuzemaatregelen.

Duurzaam assortiment AGF

 • Inkoop van aantoonbaar duurzamer assortiment AGF met een erkend keurmerk: On the way to PlanetProof, Biologisch/EKO, Rainforest Alliance, Fairtrade/Max Havelaar, Sustainably Grown en Fair for life
 • Oplopend aandeel duurzamer assortiment: niveau Goud 25%, Zilver 20%, Brons 15%

Voedselverspilling terugdringen

 • AGF-derving monitoren en reduceren (plan van aanpak, uitvoering)
 • Extra punten voor hergebruik van AGF-reststromen (voedselbank, veevoer, vergisiting)

Afvalscheiding en verpakkingen

 • Gescheiden inzameling gevaarlijk afval
 • Alle verpakking PVC-vrij, met uitzondering van rekfolie
 • Extra punten voor biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal

Energiebesparing

 • Vermindering energiegebruik (plan van aanpak, uitvoering)
 • Extra punten voor inkoop groene stroom en gebruik van energiezuinige lampen

Schoonmaak

 • Milieugevaarlijke middelen niet toegestaan
 • Extra punten voor milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (zoals gecertificeerd met EU Ecolabel, of Nordic Swan)

Duurzamer vervoer

 • 80% van de bedrijfswagens voor de collectieve distributie is uitgerust met schone motor. Zware bedrijfswagens (> 3500 kg) hebben een Euro 6 of Euro 6 Plus motor. Lichte bedrijfswagens (< 3500 kg) hebben een Euro 5, EEV, Euro 6, of Euro 6 Plus motor. Of voertuigen zijn uitgerust met een volledige elektrische motor. 
 • Medewerkers die per auto bestellingen bezorgen zijn geschoold in ‘Het Nieuwe Rijden’
 • Het bedrijf heeft een Lean and Green Award
 • Alle lease auto’s hebben een A- of B-label
 • Extra punten voor stimulering woon-/werkverkeer met O.V. of fiets 

Zorg voor medewerkers

 • Bedrijf werkt periodiek aan medewerker tevredenheidsonderzoeken.
 • Extra punten voor diverse keuzemaatregelen, zoals medewerkers ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, stageplekken, erkend leerbedrijf 

Betrouwbaar

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Bedrijven worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd op het voldoen aan de eisen van de Barometer Duurzame Groenten & Fruit.

Meer informatie