Home

Ambitieverhoging Barometer Duurzame Groenten & Fruit

Met het onafhankelijke keurmerk ‘Barometer Duurzame Groenten & Fruit’ tonen groothandels aan dat zij duurzamer ondernemen. Het gaat daarbij om een duurzamere bedrijfsvoering en het percentage inkoop van duurzamere groenten en fruit. Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig stelde voor de herziening van het certificatieschema ambitieuzere criteria vast.

AMBITIEVERHOGING CRITERIA

In het herziene certificatieschema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

 • Verdubbeling minimaal percentage duurzame inkoop
  De minimale percentages duurzamere groenten en fruit dat door een groothandel per jaar moet worden ingekocht zijn ongeveer verdubbeld. Het betreft de inkoop van verse en bewerkte en verwerkte aardappelen en groenten en fruit. De nieuwe normen zijn voor niveau Goud 25%, Zilver 20% en Brons 15%. Dit was respectievelijk 12%, 10% en 8%. Voor duurzamere inkoop zijn de volgende certificaten erkend: Biologisch/EKO, Fair Trade/Max Havelaar, Fair for Life, On the way to PlanetProof, Rainforest Alliance en Sustainably Grown.
 • Duurzamer transport
  Het gaat hierbij om efficiënt en milieuvriendelijk transport met geoutilleerde bedrijfswagens.  Een nieuwe definitie van auto’s met een schonere motor is toegevoegd. Dit betreft auto’s met motoren met de classificatie Euro 5, EEV, Euro 6, of Euro 6 Plus motor, én die met een volledige elektrische motor.
 • Zorg voor medewerkers
  De aanvullende besluiten over de uitvoering van het ‘periodieke medewerker tevredenheidsonderzoek’ zijn opgenomen.
 • Milieubeleidsplan en milieucoördinator
  Een alternatieve invulling via ISO 14001 voor het milieubeleidsplan en milieucoördinator bij de groothandel is opgenomen. Bedrijven met een ISO 14001 certificering ontvangen ontheffing voor deze eis.
 • Algemene Eisen
  De Algemene Eisen en verwijzing naar de Algemene Certificatievoorwaarden van SMK zijn geherstructureerd.

CERTIFICATIESCHEMA

SMK publiceert het certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit voor de groothandel versie 16, dat geldig is vanaf 1 juli 2020. Het gepubliceerde certificatieschema is te raadplegen op de website van de Barometer.

MEER INFORMATIE

 

 

Terug naar overzicht