Home

Inspraak herziening Barometer Duurzame Groenten & Fruit

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit is een onafhankelijk keurmerk. Daarmee toont een groothandel aan dat het assortiment aardappelen, groenten en fruit én de bedrijfsvoering van die organisatie duurzamer is. 

Het certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit voor de groothandel wordt per 1 juli 2020 herzien. SMK heeft voorstellen opgesteld voor de herziening van het certificatieschema. Voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een inspraakronde. Daarin kunnen belangstellenden hun reactie geven op de conceptvoorstellen. De inbreng daarvan wordt meegewogen door het College van Deskundigen bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.  

De volgende thema’s en punten zijn onderdeel van de herziening:  

 • Ambitieverhoging 
  Door het verhogen van het minimale percentage duurzamere groenten en fruit dat door de groothandel moet worden ingekocht. 
 • Duurzamer transport 
  Toevoegen van een nieuwe versie van auto’s met een schonere motor bij de criteria voor transport.  
 • Zorg voor medewerkers 
  Opnemen van de aanvullende besluiten over de uitvoering van het periodieke medewerker tevredenheidsonderzoek.  
 • Milieubeleidsplan en milieucoördinator 
  Opnemen van een alternatieve invulling via ISO 14001 voor het milieubeleidsplan en milieucoördinator bij de groothandel. 
 • Algemene Eisen 
  Herstructurering van Algemene Eisen en verwijzing naar de Algemene Certificatievoorwaarden van SMK. 

Procedure inspraakronde 

 • De inspraakronde Barometer Duurzame Groenten & Fruit is van 20 april tot en met 20 mei 2020. 
 • Vraag het concept certificatieschema van de Barometer Duurzame Groenten & Fruit op per e-mail via smk@smk.nl 
 • Het concept certificatieschema met daarin de voorgestelde wijzigingen zenden wij dan naar u toe 
 • SMK ontvangt reacties graag vóór 20 mei.  
 • Neem voor vragen contact op met SMK, smk@smk.nl, 070 358 63 00. 
 • Website Barometer Duurzame Groenten & Fruit

 


De Barometer Duurzame Groenten en Fruit maakt samen met de Barometer Duurzame Bloemist onderdeel uit van de Barometer Duurzame Handel & Retail, ontwikkeld en beheerd door SMK. 

  

Terug naar overzicht